Mitä hyötyä 3D-suunnittelusta?

Suunnittelua myös etänä paikkakunnasta riippumatta!

Kolmiulotteinen malli sisustussuunnittelussa mahdollistaa tarvittaessa myös liikkumisen 3D-mallin sisällä ja sen tarkastelun eri kulmista ja eri näkymistä.

Tämä helpottaa lopullisten päätösten tekoa niin materiaalien, kalusteiden ja valaistuksen valintojen suhteen kuin myös pohjaratkaisujen suhteen. Voin myös visualisoida omat ideasi valmiiksi 3D-kuviksi. Näin pääset testaamaan ideasi toimivuutta aidontuntuisessa ympäristössä.

  • auttaa päätöksenteossa
  • helppo hahmottaa eri mittasuhteet ja valintojen vaikutukset koko muuhun tilaan
  • koko tilan hyödyntäminen tehokkaasti
  • varmistus siitä, että kokonaisuus toimii, eikä tule ikäviä yllätyksiä
  • selkeä kuva lopputuloksesta ennen kuin rakentaminen/remontti on edes alkanut
  • uusien materiaalien ja kalusteiden vertailu jo olemassa olevien tuotteiden kanssa
  • mahdollisuus osallistua tilan suunnitteluun
  • lopputulosta ei tarvitse kuvitella