Räätälöityä suunnittelua juuri sinun tarpeesi huomioon ottaen

Missä vaiheessa kannattaa ottaa sisustussuunnittelija projektiin mukaan?

Sisustussuunnittelija kannattaa kutsua paikalle, kun mietitään remontin tai rakentamisen aloittamista. Prosessia voidaan muokata tarpeen ja tilauksen mukaan. Suunnitelman laajuuden saat aina valita itse. Pienemmissä kohteissa voi olla kysymys asunnon visualisoimisesta tiettyyn tyyliin ja värimaailmaan, mutta suuremmissa kohteissa katsotaan myös materiaali-, tila- ja huonekalusuunnitelma sisältäen irto- ja kiintokalusteet sekä huonekaluluettelo ostopaikkoineen ja tähän olisi syytä varata riittävästi aikaa. Uudiskohteissa suunnittelijaan kannattaa ottaa yhteyttä heti rakennusprojektin aloittamispäätöksen tekemisen jälkeen.

Tilanteet muuttuvat ja tarpeet ovat erilaisia. Siksi sisustussuunnittelunkin sisältö voi olla erilaista kohteesta riippuen. Joku voi olla jumittunut siihen, että tietyn huonekalun tulee olla tietyssä paikassa ja tarvitsee vain vähän uutta näkemystä tilanteeseen, jotta pääsee taas omin avuin eteenpäin. Toinen taas haluaa kerralla kaiken uusiksi, mutta ei halua etsiä tiettyä huonekalua tai sisustustyyliä itse. Sitten voi olla myös niitä, joiden on vaikea päättää, koska valinnan runsaus turhauttaa. Olipa sisustustarpeesi sitten pieni tai iso, kaikki on mahdollista! Voit valita suunnitelman laajuuden sinun tarpeiden ja toiveiden mukaan.

PERUSPAKETTI
Saat tarjouksen kohteesi suunnittelusta lähettämällä pohjakuvan ja tietoja projektistasi.
KLIKKAA LISÄTIETOJA
KATTAVAPAKETTI
Sisustussuunnittelun hintaan vaikuttaa hyvin pitkälle se, kuinka yksityiskohtainen siitä halutaan.
KLIKKAA LISÄTIETOJA
LAAJAPAKETTI
Räätälöityjä ratkaisuja sinun tarpeesi huomioon ottaen.
KLIKKAA LISÄTIETOJA

Suunnittelun eteneminen

Suunnittelun eri vaiheet riippuen siitä, minkä paketin olet valinnut

 1. Sovimme ensimmäisen ilmaisen kartoituskäynnin joko kohteessa (pääkaupunkiseutu ja Itä-Uudenmaa) tai lähetät pohjapiirroksen ja kuvia kohteesta sähköisesti.
 2. Tämän pohjalta laadin suunnittelusopimuksen, josta selviää työn kesto ja hinta.
 3. Hyväksytyn sopimuksen jälkeen tehdään tarvekartoitus, jonka asiakas voi tehdä kirjallisesti tai suullisesti. Alkukartoituksen pohjalta kommunikointia jatketaan puolin ja toisin tyylin, värimaailman ja toiveiden tarkentamisella. Asiakkaan palaute on suunnittelun lopputuloksen kannalta todella tärkeää.
 4. Laaditaan ensimmäiset ehdotukset asiakkaalle kommentoitaviksi. Suunnitelmaan laaditaan muutamia luonnoksia 3d-visualisointiohjelmalla, joista käy ilmi sisustuksen toteutus pääpiirteissään.
 5. Valitaan toteutettava suunnitelma asiakkaan kommenttien jälkeen, jota muokataan asiakkaan toivomuksien mukaan. Selkeät 3d-visualisointikuvat ohjaavat suunnitelmaa haluttuun suuntaan.
 6. Muutosten jälkeen tarkentuu lopullinen suunnitelma, johon sisältyy yleensä huonekortit, valaistussuunnitelma, pohjapiirros, mahdolliset
  detaljikuvat, työpiirustukset ja kalustekuvat riippuen tehtävän laajuudesta.
 7. Tässä vaiheessa otetaan yhteyttä tarvittaessa erikoissuunnittelijoihin. Rakentamisesta vastaava suunnittelija tarkistaa tekniset ja rakenteelliset yksityiskohdat, jotta suunnitelma voidaan myös toteuttaa järkevästi.
 8. Suunnitelma kootaan kansioksi, jota voi käyttää apuna työmaalla tai rakennuskohteessa.
 9. Suunnittelua voidaan jatkaa haluttaessa suunnitelmien pohjalta tarjouspyyntöjen laadintaan ja suunnittelija voi asiakkaan halutessa osallistua työmaatarkastuksiin, koskien suunnitelmassa olevia kohteita kuten esimerkiksi tarkistaa kalusteiden oikeellisuutta ja eri toimitusten organisoimista työmaalle ajallaan. Tästä sovittava erikseen erillisellä sopimuksella.
Chic Salmon Dish Facebook Ad

Remontoitko vai aloitatko alusta?

Mikäli suunnitelmissa on vain pikainen päivitys, saattaa siihen auttaa kalusteiden uudelleen sommittelu tai sisustustavaroiden uusiminen. Suunnittelu alkaa pikaisessa päivityksessäkin aina pohjapiirroksesta ja sen piirtämisestä. Näin varmistumme oikeista mittasuhteista.

Inspiraation uusi aikakausi!

Kaikkien mahdollisuuksien kartoittaminen etukäteen on kukkaron kannalta järkevää. 3D-visualisoinnin avulla pääset vierailulle tulevaan kotiisi ja voit tarkastella eri vaihtoehtoja rauhassa ja kiireettä. Valintaan on syytä käyttää hetki aikaa, jotta lopputulos miellyttää sekä silmää että sydäntä.

 

Hyödynnä 3D-visualisointia parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Visualisointia voidaan käyttää suunnittelun kaikissa vaiheissa ja sitä voidaan täydentää erilaisilla detalji- ja työmaakuvilla. Yhteistyö kaikkien osapuolien kesken helpottuu ja vältytään kalliilta muutostöiltä.  Etsi inspiraatiota ja toteuta rohkeammatkin haaveesi!