KOTEIHIN
Visualisointikuvat suunnittelun apuna

Mitkä ovat 3D-visualisoinnin hyödyt?

Asiakas oli muuttamassa uuteen suunnitteilla olevaan kerrostaloasuntoon, joka muokattiin asiakkaan omiin tarpeisiin soveltuvaksi ammattilaisten yhteistyöllä. Asunnosta muutettiin seiniä ja pohjan layout muuttui ratkaisevasti. Mukana projektissa oli arkkitehti sekä LVI- ja sähkösuunnittelijat.

Sisustussuunnittelija oli asiakkaiden mukana pintamateriaalien valinnassa ja mallinsi arkkitehdin laatimien uusien pohjakuvien perusteella 3D-mallin asunnosta. Mallinnukseen lisättiin asiakkaiden kanssa valitut materiaalit sekä asiakkaiden olemassa olevat ja muut hankittavat irtokalusteet.

3D-kuvien avulla asiakas kykeni hahmottamaan tehdyt materiaalivalinnat ja lopputuloksen, vaikka itse talon rakentaminen oli vasta alkuvaiheessa. Materiaalivalintoihin olisi voitu vielä tässä vaiheessa vaikuttaa, mutta asiakas vakuuttui visualisointikuvien perusteella tehdyistä valinnoista eikä muutoksia tehty.

Oletko muuttamassa uudiskohteeseen vai oletko löytänyt sijainniltaan ja kooltaan sopivan kohteen, mutta asunnon pohjaratkaisu eikä tyyli miellytä? Asunnon visualisointi 3D-kuvin on helppo ja nopea tapa tuoda esiin asunnon tarjoama potentiaali.

UUDISKOHDE TAI REMONTOITAVA KOHDE

Tilat ja 3D-sisustussuunnittelu

Perinteisten pohjakuvien lukeminen saattaa olla haastavaa ja usein lopputulos pitää ainakin osittain kuvitella. 2D-piirustuksista ei välity esimerkiksi tilan ja kalusteiden mittasuhteet ja eri materiaalien tuntu. Mitä paremmin nämä pystytään visualisoimaan, sitä helpompaa on tehdä päätöksiä.

Toimivat tilat ovat peruslähtökohtia sisustussuunnittelussa. Arkiset toiminnot määrittelevät paikkoja olemiselle ja liikkumiselle. Toiminnoille annetaan sijainti ja tiloille käyttötarkoitus. Arvokkaat asumisneliöt on hyvä hyödyntää tehokkaasti. 3D-suunnittelua apuna käyttäen, hahmotat paremmin mittasuhteita ja valintojen vaikutuksia koko muuhun tilaan. Hyvin suunnitellut tilat helpottavat arjen jokapäiväisiä toimintoja.

Värisuunnittelu ja 3D-sisustussuunnittelu

3D-suunnittelun avulla voimme testata monia eri värivaihtoehtoja sekä materiaaleja , jolloin sinua miellyttävä kokonaisuus on helppo löytää. Tämä ei silti tarkoita, että perinteisten värikarttojen käyttö pitäisi hylätä, vaan 3D-suunnittelua apuna käyttäen voidaan entistäkin paremmin löytää juuri ne  yhdistelmät, jotka toimivat parhaiten sinun kodissasi.

Värien tilallinen merkitys on suuri. Väreillä voi sekä avartaa että pienentää tiloja ja luoda tunnelmaa.  3D-suunnittelua hyödyntäen voidaan tarkastella jo etukäteen eri värityksien vaikutusta lopputulokseen. Kaipaako jokin seinä kontrastiväriä vai maalataanko kaikki maalarinvalkealla? Tapettiliikkeessä oli se ihana tapetti. Sopisikohan se minun kotiini? Näitä on helppo kokeilla etukäteen ja välttyä virheratkaisuilta.

tyyli1
tyyli3 – kopio

Ainoastaan verkkojännitteisillä valonlähteillä valaistu huone näyttää usein liian lattealta. Kokeilemalla erityyppisiä siirrettäviä valaisimia voit luoda dynaamisemman ja mielenkiintoisemman huoneen.

Materiaalit ja 3D-sisustussuunnittelu

Tumma vai vaalea lattia? Laattaa vai parkettia? Nämä ovat kodin tärkeitä valintoja ja kustannusten takia niitä ei haluta uusia kovin usein.

3D-suunnittelussa saadaan materiaalit elämään aivan eri tavalla kuin valmistajien materiaalikuvastoissa. Mitä paremmin pystyt hahmottamaan tulevan kotisi tyyliä, sitä turvallisempaa on päätösten teko.

Seinä-, katto- ja lattiapinnat, huonekalut, tekstiilit ja pienesineet tuovat kotiimme erilaisia materiaaleja, tekstuureja ja kuvioita. Erilaisten materiaalien yhdistäminen voi olla haastavaa. Jos lattia, katto, seinät ja huonekalut ovat kaikki samaa, sisustus näyttää helposti uuvuttavalta, mikään ei erotu edukseen. Toisaalta huoneen materiaalien määrä kannattaa pitää hallittuna. Materiaalien huolellinen valinta tukee kokonaisuutta.

3D-suunnitelman avulla voidaan hahmottaa, miten tehdyt materiaalivalinnat vaikuttavat tunnelmaan ja tyyliin. Tässä vaiheessa on vielä helppoa vaihtaa seinän väriä tai sohvan verhoilua.

Materiaalivalinnat eivät tarvitse olla kalleinta halutun lopputuloksen saamiseksi.

Valaistus ja 3D-sisustussuunnittelu

Täällä pohjoisessa valaistuksen merkitys on sisällä tärkeä.

Hyvin suunniteltu valaistus luo tunnelmaa, helpottaa työskentelyä ja korostaa yksityiskohtia. Valaistusta on syytä miettiä jo rakentamisen alkuvaiheessa. Silloin tekniset ja visuaaliset ratkaisut saadaan lopputuloksessa tukemaan toisiaan. 3D-kuvien avulla mahdollistetaan parempi yhteistyö sähkösuunnittelijoiden, insinöörien ja rakennuttajien välille.

Tämä taas säästää projektin kustannuksia, koska muutostöiden osuus pienenee työn tehostuessa. Myös eri mahdollisuuksien tarkastelu on nopeaa ja vaivatonta.

3D-suunnittelussa pystytään jo hyvissä ajoin huomioimaan valaistuksen ja sähköpaikkojen tarpeet. Esimerkiksi kalustus säätelee jo hyvin pitkälle, mihin kohtaan valaistusta tarvitaan. Valaistuksella voidaan myös korostaa jotakin sisustuksellista yksityiskohtaa.

Epäsuoraa valaistustakaan ei kannata unohtaa tunnelman luojana. Tässä vaiheessa on vielä helppoa lisätä sähköpaikkoja, jotta valaisimet saadaan sijoiteltua ilman turhaa johtoviidakkoa.

3D-visualisointia voidaan käyttää suunnittelun kaikissa vaiheissa

Visualisointia voidaan käyttää suunnittelun kaikissa vaiheissa ja sitä voidaan täydentää erilaisilla detalji- ja työmaakuvilla. Kuvista voidaan tehdä eri versioita sinun tarpeisiisi soveltuvaksi.

Kalustekuvissa yhdestä ja samasta mallinnuksesta voidaan tehdä luonnospiirustus ja toinen tarkemmilla mittamerkinnöillä ja detaljeilla vaikkapa puusepälle kalusteen toteutusta varten tai keittiövalmistajille tarjouspyyntöjä varten.

Visualisoinnin avulla saat realistisen käsityksen lopputuloksesta!

Säilytys ja 3D-sisustussuunnittelu

Hyödynnätkö asuntosi koko potentiaalin? Säilytysratkaisut helpottavat arjen toimintaa ja säästävät aikaa, kun tavaroita ei tarvitse etsiä joka päivä uudestaan. 3D-suunnittelulla voidaan etsiä yksilöllisiä ratkaisuja helpottamaan arkea ja järjestyksen ylläpitämistä.

Kun tavaroilla on omat paikkansa, ne pysyvät myös helpommin järjestyksessä. Viisailla säilytysratkaisuilla voidaan samanaikaisesti säästää rahaa ja saada lisää tilaa. Jokainen neliömetri on arvokas ja siksi niiden käyttötarkoitusta kannattaa perustella huolellisesti.

Yksilölliset asukkaan elämäntapaa tukevat ratkaisut helpottavat kodin hallintaa ja järjestyksen ylläpitoa. Se selkeyttää tavaroiden hallintaa ja samalla lisää asumisen mukavuutta. 3D-suunnittelulla pysytään jo rakentamisen alkuvaiheessa kartoittamaan säilytystilojen riittävyys ja tekemään persoonallisia oivalluksia säilytysratkaisuihin.

Irto- ja kiintokalusteet sekä 3D-sisustussuunnittelu

Kodin tiloja suunniteltaessa on hyvä pohtia mitä toimintoja kuhunkin tilaan on tarkoitus sijoittaa. Miten kulkureitit muodostuvat ja onko ilmavuuden tuntu otettu huomioon? 3D-suunnittelussa voidaan sovittaa uusia huonekaluja jo olemassa oleviin ja varmistua siitä, että kokonaisuus toimii.

Kun pääset katsomaan tulevaa kotiasi aidontuntuisessa ympäristössä, vältytään kalliilta virhehankinnoilta. Lisäksi mittasuhteiden hahmottaminen helpottuu. Kun kaikki on lopulta kohdallaan, se vain tuntuu oikealta.

Irtokalusteiden tarkka sijoittelu viimeistelee lopputuloksen. Uusiin tiloihin on usein hankittava jotakin, mutta vanhasta kodista mukaan tulee myös paljon. Yksilölliset kalusteet ja perintöesineet vahvistavat oman kodin tuntua.

Kuitenkin tarvittaessa suunnittelijan on tärkeää tukea asukasta erottamaan olennainen epäolennaisesta kalustevalinnoissa. Kun tilat ovat huolellisesti viimeistelty, kokonaisuus näyttää luontevalta.

3D-suunnittelun maailma on vahvasti visuaalinen ja kokemuksellinen.

Visualisointikuvat suunnittelun apuna

Visualisointia voidaan käyttää suunnittelun kaikissa vaiheissa. Kuvista voidaan tehdä eri versioita sinun tarpeisiisi soveltuvaksi. Esimerkiksi kalustekuvissa yhdestä ja samasta mallinnuksesta voidaan tehdä luonnospiirustus ja toinen tarkemmilla mittamerkinnöillä ja detaljeilla vaikkapa puusepälle kalusteen toteutusta varten tai keittiövalmistajille tarjouspyyntöjä varten.

Ideoinnista toteutukseen!

Voin myös visualisoida omat ideasi valmiiksi 3D-kuviksi. Näin pääset testaamaan ideasi toimivuutta aidontuntuisessa ympäristössä. Suunnittelua myös etänä paikkakunnasta riippumatta! Ota rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, miten voin auttaa sinun projektissa.

valaisin2
Keittiön tyylit moodboards