3D-SISUSTUSSUUNNITTELU

La Cabane 3D-sisustussuunnittelu

Perinteisten pohjakuvien lukeminen saattaa olla haastavaa ja usein lopputulos pitää ainakin osittain kuvitella. 2D-piirustuksista ei välity esimerkiksi tilan ja kalusteiden mittasuhteet ja eri materiaalien tuntu. Mitä paremmin nämä pystytään visualisoimaan, sitä helpompaa on tehdä päätöksiä. Kolmiulotteinen malli sisustussuunnittelussa mahdollistaa tarvittaessa myös liikkumisen 3D-mallin sisällä ja sen tarkastelun eri kulmista ja eri näkymistä. Nämä seikat helpottavat lopullisten päätösten tekoa etenkin materiaalien, kalusteiden, valaistuksen, ja tekstiilien suhteen tai vaikkapa suunniteltujen pohjaratkaisujen suhteen. Visualisoinnin avulla saat selkeän kuvan lopputuloksesta ja säästät aikaa ja kustannuksia.

sisustussuunnittelijasi Porvoo, Helsinki ja koko Suomi

3D-sisustussuunnittelun hyödyt

Tilaa on usein vaikea hahmottaa pelkän pohjakuvan perusteella, puhumattakaan miten eri värit ja kuosit vaikuttavat lopputulokseen. 3D:n avulla voimme testata monia eri värivaihtoehtoja sekä tilaratkaisuja, jolloin sinua miellyttävä kokonaisuus on helppo löytää. Sisustuksen toteuttaminen on helpompaa ja sujuvampaa, kun näet konkreettisesti, miltä tulevan tilan tulisi näyttää.

  • auttaa päätöksenteossa

  • helppo hahmottaa eri mittasuhteet ja valintojen vaikutukset koko muuhun tilaan

  • koko tilan hyödyntäminen tehokkaasti

  • varmistut siitä, että kokonaisuus toimii, eikä tule ikäviä yllätyksiä

  • selkeä kuva lopputuloksesta ennen kuin rakentaminen/remontti on edes alkanut

  • uusien materiaalien ja kalusteiden vertailu jo olemassa olevien tuotteiden kanssa

  • mahdollisuus osallistua tilan suunnitteluun

  • lopputulosta ei tarvitse kuvitella

Visualisointikuvat suunnittelun apuna

Visualisointia voidaan käyttää suunnittelun kaikissa vaiheissa. Kuvista voidaan tehdä eri versioita sinun tarpeisiin soveltuvaksi. Esimerkiksi kalustekuvissa yhdestä ja samasta mallinnuksesta voidaan tehdä luonnospiirustus ja toinen tarkemmilla mittamerkinnöillä ja detaljeilla vaikkapa puusepälle kalusteen toteutusta varten tai keittiövalmistajille tarjouspyyntöjä varten.

Voin myös visualisoida omat ideasi valmiiksi 3D-kuviksi. Näin pääset testaamaan ideasi toimivuutta aidontuntuisessa ympäristössä. Suunnittelua myös etänä paikkakunnasta riippumatta!

  • sisustussuunnitelma keittiö