RAKENNUTTAJILLE

3D-visualisointikuvat ovat tehokas myyntityökalu asunnon ennakkomarkkinoinnissa. Kohteesta tehdään valokuvia vastaavat 3D-kuvat, jotka voidaan liittää esitteisiin ja internetiin, jolloin asunnon myynti nopeutuu, tehostuu ja helpottuu.

Kohteesta voidaan tehdä virtuaalikuvaus ja yhden kuvakulman sijaan saadaan kokonaisuus eri tilaratkaisuista.

3D-kuvien avulla mahdollistetaan parempi yhteistyö arkkitehtien, insinöörien ja rakennuttajien välille. Tämä taas säästää projektien kustannuksia, koska muutostöiden osuus pienenee työn tehostuessa. Myös eri mahdollisuuksien tarkastelu on nopeaa ja vaivatonta.

Perinteisten pohjakuvien lukeminen saattaa olla haastavaa ja usein lopputulos pitää ainakin osittain kuvitella. 2D-piirustuksista ei välity esimerkiksi tilan ja kalusteiden mittasuhteet ja eri materiaalien tuntu. Mitä paremmin nämä pystytään visualisoimaan, sitä helpommin asiakas pystyy tekemään päätöksiä.

3D-kuvat helpottavat ostopäätöksen tekoa ja ne tuovat varmuutta. Varmuus taas on usein askel ostopäätökseen. 3D-asuntokuvien ansiosta asiakkaalla on selkeä kuva lopputuloksesta ennen kuin rakentaminen on edes alkanut.

RAKENNUTTAJAN KOKONAISRATKAISUT

3D- visualisointi havainnekuvat eri kuvakulmista

Suunnitteilla olevasta kohteesta tehdään useita 3D-kuvia eri kuvakulmista otettuina ja asiakas pääsee konkreettisesti kurkistamaan tulevaisuuteen. Samaan kohteeseen voidaan tehdä ehdotukset eri materiaalivalinnoilla, jolloin asiakkaan on helppo valita hänelle mieluisin vaihtoehto.

Päätöksenteko helpottuu ja kaikilla osapuolilla on selkeä kuva lopputuloksesta jopa ennen kuin rakentaminen on edes alkanut. Lisäksi tämä mahdollistaa paremman yhteistyön arkkitehtien, insinöörien ja rakennuttajien välille. Kun tuleva kohde visualisoidaan hyvissä ajoin ennen rakennuttamisen alkamista, vältytään myös kalliilta muutostöiltä kohteen valmistuttua. Tällä voidaan säästää loppupäässä jopa useita tuhansia euroja.

Hinnat alkaen

Projektikohtaisesti annamme myös kiinteän tarjouksen suunnitelmasta tai vastaavasti työ voidaan tehdä tuntityönä.

– olohuone 250€ (alv0%)
– olohuone + keittiö + ruokailutila  560€ (alv0%)
– olohuone+ keittiö + ruokailutila + pesuhuone + sauna+ päämakuuhuone 990 (alv0%)
–  3D-kuvien lisäksi voidaan tehdä 360 asteen 3D-virtuaalikuvaus video, yksi kuvauspiste 90€ (alv0%)

Materiaalit ja 3D-kuvat

Suunnitteilla olevasta kohteesta tehdään materiaaliluettelo, jossa havainnollistetaan 3D-kuvilla eri materiaalivaihtoehtoja. 3D-kuvien avulla asiakkaan on helppo valita asunnon pintamateriaalit. Virheratkaisut minimoidaan ja muutostöiden osuus vähenee työn tehostuessa. Yhteistyö asiakkaan kanssa helpottuu, kun molemmilla osapuolilla on selkeä kuva lopputuloksesta.

Rakennuttajan hyödyt

3D-kuvilla voidaan luoda erilaisia tunnelmia ja tyylisuuntia helposti ja uskottavasti. Asunnon ostaja saa selkeän käsityksen siitä, miten eri materiaalit toimivat keskenään. Tämä helpottaa lopullisten päätösten tekoa niin materiaalien, kalusteiden ja valaistuksen valintojen suhteen kuin myös pohjaratkaisujen suhteen. Lisäksi muutostöiden tarve rakennuttamisen eri vaiheissa pienenee ja se on kustannustehokasta.